Voor wie
 
Informatie voor ouders
 
Leerkracht aan de Lek is er voor kinderen en adolescenten met leerproblemen, sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om kinderen of jongeren die
 • last hebben van angsten,
 • somber zijn,
 • weinig zelfvertrouwen hebben,
 • moeite hebben om zich te concentreren,
 • een zwakke werkhouding hebben,
 • moeite hebben met leren op school,
 • het lastig vinden om hun huiswerk te plannen,
 • onderpresteren (dus op school niet laten zien wat ze kunnen).

Informatie voor scholen

Leerkracht aan de Lek verleent ook diensten aan scholen, zoals

 • consultatie,
 • diagnostiek,
 • behandeling.