Tarieven
 
  • Leerkracht aan de Lek heeft een raamovereenkomst gesloten met de gemeente Culemborg en verschillende omliggende gemeenten. Zorg die valt onder de Generalistische Basis GGZ (jeugd) wordt vergoed bij verwijzing door huisarts of wijkteam.


Voor niet vergoede zorg, gelden de volgende tarieven:

  • De kosten voor remedial teaching bedragen voor een uur 50 euro, vrij van BTW (drie kwartier samen met het kind, een kwartier voorbereiding en verwerking). Dit tarief is inclusief handelingsplan en korte wekelijkse terugkoppeling aan ouders en/of school.
  • De kosten voor onderzoek bedragen 80 euro per uur, vrij van BTW.
  • De kosten voor behandeling bedrag 80 euro per uur, vrij van BTW.
  • De kosten voor intelligentieonderzoek met behulp van de WISC III bedragen 487,50, vrij van BTW.
  • Ik maak graag een prijsopgaaf voor didactisch of psychologisch onderzoek. 

 

  • Als een onderzoek of behandeling 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij afmelding korter dan 24 uur van tevoren wordt 45 euro in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de gemeente.
  • Een rekening dient u binnen twee weken te voldoen.