Behandeling en advies
 
Bij Leerkracht aan de Lek terecht voor behandeling en trainingen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:
 • behandeling bij een angststoornis of faalangst: in een individuele training leert uw kind hoe het om kan gaan met situaties die angst oproepen en wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen van uw kind, 
 • mindfulnesstraining, o.a. geschikt voor kinderen en jongeren met weinig zelfvertrouwen, slaapproblemen, concentratieproblemen, ADHD of autisme,
 • behandeling gericht op het verbeteren van het zelfbeeld,
 • behandeling gericht op het verwerken van nare gebeurtenissen,
 • behandeling gericht op het verbeteren van de executieve functies (Beter bij de les),
 • behandeling gericht op het verbeteren van vaardigheden om te plannen of om de werkaanpak te verbeteren,
 • psycho-educatie (uitleg aan het kind of ouders over een stoornis, zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD of autisme),
 • behandeling op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en lezen.
Behandeling is maatwerk en wordt afgestemd op de behoeften van het individuele kind.
Voor ieder kind wordt een individueel plan opgesteld, dat samen met het kind, de ouders en zo mogelijk de school besproken wordt.
  
Tijdens de behandeling werk ik graag vanuit de oplossingsgerichte theorie en gebruik daarnaast technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Ook maak ik gebruik van EMDR en mindfulness.
 
Mindfulness
Leerkracht aan de Lek geeft mindfulnesstrainingen voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar en voor jongeren van twaalf tot achttien jaar. 
 
Wat is mindfulness?

Mindful zijn betekent op een vriendelijke en accepterende manier je aandacht richten op het hier en nu. 
 
Waarom mindfulness voor kinderen?

Kinderen hebben in onze maatschappij vaak volle levens. Van alle kanten ontvangen zij prikkels: mobiele telefoon, tablet, computer en tv zorgen voor een constante informatiestroom. Er is steeds iets anders wat de aandacht opeist. Daarnaast zijn veel kinderen druk met school en naschoolse activiteiten. Op allerlei terreinen worden er eisen aan kinderen gesteld en wordt gevraagd om prestaties. Veel kinderen hebben last van ‘volle hoofden’, vinden het lastig om zich langere tijd te concentreren of komen moeilijk tot rust.
 
Wat leren kinderen bij een mindfulnesstraining?
Kinderen leren om 

 

 • hun aandacht bewust te richten
 • zich bewust te worden van hun lichaam en van spanning en ontspanning,
 • met sombere of angstige gedachten en gevoelens om te gaan. 
Hoe ziet de training er uit?
De training bestaat uit acht bijeenkomsten voor kinderen en twee ouderbijeenkomsten. Na iedere bijeenkomst worden ouders via de mail geïnformeerd over wat de kinderen gedaan en geleerd hebben en wat er tijdens de bijeenkomst opviel. Iedere week worden oefeningen meegegeven die thuis  kunnen worden gedaan. Steun van de ouders is daarbij gewenst. De ervaring leert dat samen oefenen mooie momenten oplevert tussen ouder en kind!

De training is afgeleid van de volwassenentraining, maar aangepast aan de behoeften van kinderen. In alle bijeenkomsten worden aandachtsoefeningen afgewisseld met bewegingsoefeningen. Er wordt gebruik gemaakt van kinderyoga. Veel oefeningen zijn in spelvorm. De groep bestaat uit vier kinderen (en één trainer) of acht kinderen (en twee trainers). 

 

 
 
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen via info@leerkrachtaandelek.nl